Per què invertir

La pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, amb un percentatge cada vegada més gran de la població empobrida, unit a la fallida econòmica i moral de l’Estat de Benestar, provoca que els teus estalvis es converteixin en una necessitat per garantir-te un futur digne, i no només a la teva jubilació.

Per què en immobles

En la conjuntura actual, amb una gran incertesa econòmica, política i social, el sector immobiliari s’ha convertit en un refugi del gran capital que busca seguretat a un risc baix. A més, està gaudint, novament, d’un cicle expansiu, per la qual cosa ofereix bones oportunitats de negoci.

Per què in-best-ers

T’oferim la possibilitat de participar en negocis immobiliaris des d’imports petits, amb confiança, transparència i responsabilitat social, minimizant el risc i eliminant els condicionants.
Fes-te inversor, Fes-te in-best-er

Missió

in-best-ers és una empresa de gestió d’inversions que es dedica a la retribució del capital del petit inversor, la missió de la qual és facilitar l’accés a altes rendibilitats segures, a través de l’explotació i el finançament de projectes immobiliaris propis, des d’una gestió ètica, transparent i sostenible, amb vocació de retorn social.

Salut, 59 – Sabadell

Dades financeres bàsiques

En procés

0
Inversió total
Agost_
0
Data Retorn Inversió
0
Inversió mínima
0
%
Rendibilitat

Acció social

El nostre projecte ha de ser sostenible, i es fonamenta en una gestió honesta de les relacions internes i amb l’entorn, unit a l’impuls de programes socials propis o vinculats a la marca in-best-ers.